Opdrachtgevers

Detacheren

Detachering: flexibele inzet van professionals

Als uw organisatie tijdelijk extra capaciteit en/of kennis nodig heeft op het gebied van ICT en/of techniek, kan detachering een interessante oplossing zijn. Bij detachering huurt u professionals die niet op uw payroll staan maar bij Detaservice in dienst zijn. Detaservice heeft de beschikking over een ongekend groot netwerk aan ambitieuze detacheringsprofessionals.

Detachering heeft o.a. de volgende voordelen:

  • De ingehuurde kracht is direct inzetbaar
  • Specialistische kennis wordt ingehuurd op het moment dat dat nodig is
  • Werkzaamheden waarvoor deskundigheid ontbreekt, kunnen worden uitgevoerd zonder verlies van zeggenschap over het eindresultaat
  • De opdrachtgever betaald alleen de uren die de kandidaat werkt voor een bepaald uurtarief. Dit uurtarief is all-in en wordt gebaseerd op het salaris van de kandidaat
  • Detaservice draagt de werkgeverslasten en premies af


Deta-Vast: overname van een detacheringsprofessional in vast dienstverband

De kans is groot dat u dusdanig tevreden bent over onze detacheringsprofessional, dat u hem / haar alsnog in vaste dienst zou willen nemen. Dat kan. Met Deta-vast kan uw organisatie na 1040 uur detachering de kandidaat van Detaservice overnemen. De overname in vaste dienst is dan kosteloos (u betaalt dan géén werving & selectie fee).

Detachering is maatwerk. Wij vertellen u er graag meer over.

Detachering via Detaservice biedt uw organisatie optimale flexibiliteit en een volledig transparante kostenstructuur.

Detachering is maatwerk en daarom maken wij graag een vrijblijvende kennismaking met u!